เงื่อนไขออมทอง

เงื่อนไข การออมทอง

1. เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ควรใช้ ชื่อ-นามสกุลจริงตามบัตรประชาชน (เพื่อใช้อ้างอิงในการมารับทอง)

2. สามารถเริ่มต้นออมทองขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100 บาท

3. ราคาทองเป็นไปตามประกาศสมาคมค้าทองคำฯ กำหนดตามวัน และเวลาที่ชำระเท่านั้น

4. ลูกค้ามีเวลา 1 ชั่วโมงในการชำระเงิน

5. ลูกค้าสามารถมารับทองที่ออมไว้ที่หน้าร้าน เท่านั้น (เริ่มต้นน้ำหนักทองที่สามารถมารับได้ ตั้งแต่ 0.6 กรัมเป็นต้นไป)

6. ในวันที่มารับทอง มีค่าพรีเมี่ยมสำหรับทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณตามลายที่ลูกค้าเลือก

7. เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันที่รับทองคำ

   7.1 บัตรประจำตัวประชาชน

   7.2 เครื่องโทรศัพท์ ที่ทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ (ใช้อ้างอิง ไอดี ไลน์ ที่ทางลูกค้าติดต่อกับ บริษัทฯ)

8. ลูกค้าสามารถตัดขายทองโดยไม่รับทองกลับได้ โดยอิงราคาตามประกาศสมาคม ณ วันที่ทำรายการเท่านั้น 

8.1 ในการขายทองออมจะมีค่าดำเนินการจำนวน 50 บาท ต่อครั้ง